Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesisine İlişkin VUK Tebliği

Mükellefiyet tesisi vergi inceleme raporları, vergi dairesi tespitleri veya sair tespitler dikkate alınarak idare tarafından geriye yönelik yapılabiliyor. Ancak geriye yönelik mükellefiyet tesisinde yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesinden dolayı usulsüzlük cezası kesilmektedir. Bu cezalara ilişkin mükelleflerde açılan ve kazanılan davalar sonucunda bundan sonra geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak özel usulsüzlük ya da usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

 

Bundan sonra vergi dairesince; haklarında  mükellefiyet tesis edildiği, beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda vermelerini sağlayacak işlemleri yerine getirmeleri için kendilerine 15 günlük süre verildiği hususu bir yazı ile tebliğ edilecek olup 15 günlük süre içerisinde bu işlemler yerine getirildiği durumda usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. 15 günlük süre geçtiği durumda genel usulsüzlük cezası kesilecek olup vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise vergi ziyaı ve usulsüzlük cezasından daha yüksek olanı uygulanacaktır.

 

Bu çerçevede anladığımız üzere pişmanlıkla geriye dönük beyan/bildirim verildiğinde usulsüzlük cezası hala uygulanacaktır. 

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Vergi ve tam tasdik konularındaki en yeni gelişmeleri takip etmek için ücretsiz üye olun.
ARAMA
İstediğiniz konuya daha hızlı ulaşmak ister misiniz? Bulmak istediğiniz konuyu aratınız.