Yurtdışından Alınan Sermaye Avanslarına İlişkin Açıklama

2013/YB-7 sayılı TCMB genelgesi ile TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinde değişikliğe gidilmiştir. Eski Genelge’de  mevcut yabancı sermayeli kuruluşların, ileri bir tarihte yapacakları sermaye artışı için yabancı ortaklardan sermaye avansı kabul etmelerinin serbest olunmasına yer verilmekteyken sermaye avansı bölümleri tümüyle Genelge’den çıkartılmıştır. Bu değişikliğin nedeni yeni TTK ile uyumun sağlanması olarak belirtilmiştir.

Sermaye avansı tanımının mevzuattan silinmesi artık yurtdışından gelen paralarda böyle bir sınıflandırmaya son verilmesi anlamına gelecektir ki bankalara da bu yönde açıklama yapılacaktır. Dolayısıyla yabancı ortaklardan gelen tutarlar “kredi” ya da “sermaye artış bedeli” olarak dikkate alınacaktır. Sermaye artış bedeli olarak gelen tutarların da sermaye artırım tarihine kadar bankalarca bloke edilmesi söz konusu olabilecektir.

Geçmişte Gelmiş Olup Özkaynaklarda Bulunan Sermaye Avanslarının Durumu:

Bu konuda net bir bilgi olmasa da şu anda özkaynaklar altında bulunan sermaye avansları ya krediye dönüştürülmeli ya da sermayeye eklenmelidir.

 • Krediye dönüştürülmenin yaratacağı vergi yükleri:
  • Örtülü sermaye kuralları geçerli olacaktır ancak kredi üzerinden faiz uygulanmayacağı için vergisel bir etkisi olmayacaktır. Fakat bunlar dışında örtülü sermaye sayılan başka borçlanmalar olduğu durumda borçlanmaların özsermayeye olan oranı etkileneceğinden dolayı diğer borçlanmalarda örtülü sermaye sayılan tutarlar yükselecek ve dolayısıyla KKEG yapılan faiz tutarları ve yurtdışında dağıtılan temettü sayılıp stopaj uygulanan tutarlar da artacaktır.
  • TL olarak gelmiş ve TL olarak takip edilen bu tutarlar üzerinden faiz uygulanmadığı için KKDF ve stopaj yükümlülüğü doğmayacaktır
  • Emsal faiz üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması gerektiği iddia edilebilecektir.
  • Sözleşme düzenlendiği durumda %0,948 oranında damga vergisi yükü doğacaktır.
 • Sermayeye eklenmesinin yaratacağı vergi yükleri:
  • Onbinde 4 oranında Rekabet Kurumu fonu ödenecektir.

Bundan Sonra Gelecek Tutarların Durumu:

Bundan sonra yurtdışından gelen tutarların “sermaye avansı” açıklamasıyla gelmemesine dikkat edilmelidir. Bunun yerine yukarıda belirtildiği gibi kredi ya da sermaye artış bedeli açıklamasıyla gelmesi önem arz edecektir. Sermaye artış bedeli açıklamasıyla gelen tutarların da en kısa sürede sermayeye dönüştürülmesi uygun olacaktır.

Sermaye avansı açıklamasıyla gelen tutarların kredi olarak dikkate alınması ve yukarıda bahsedilen vergi yüklerine sebebiyet vermesi mümkündür.

Sermaye artışının tescili ise aşağıdaki adımlar sonucunda gerçekleşmektedir:

 • Sermaye artırımı için öncelikle önceki sermayenin tamamının ödenmiş olması gereklidir. Önceki sermayenin ödendiğinin SMMM veya YMM raporuyla tespit ettirilmesi gerekmektedir.
 • Sermaye artırım kararı alınması gerekmektedir. Bu kararın Noterden  tasdik edilmesi gerekir. (4 örnek hazırlanıp 1'i noterde 3'ü tasdikli olarak noterden alınacak olup, alınan bu tasdikli kararların 1'i karar defterine yapıştırılacak, 1'i Vergi dairesine verilecek, 1'i fotokopisi çekilerek ticaret siciline verilecektir.)
 • Sermaye artırım kararları Ticaret Sicili Memurluğuna verilerek tescil ettirilir.  Birkaç gün sonra tescile ait yazı ticaret sicilinden alınabilir. 1- 2 ay gibi bir süre içinde tescil kararı gazetede yayımlanmaktadır. Bu gazeteler şirket adresine gönderilmektedir.

Tüm bu işlemler sonucunda Ticaret Sicilinden artışın tescil edildiğine dair yazı alınıp bankaya ibraz edildiğinde söz konusu blokaj kaldırılarak işletmenin serbestçe kullanımına bırakılabilecektir.

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Vergi ve tam tasdik konularındaki en yeni gelişmeleri takip etmek için ücretsiz üye olun.
ARAMA
İstediğiniz konuya daha hızlı ulaşmak ister misiniz? Bulmak istediğiniz konuyu aratınız.