Uluslararası Vergi Danışmanlığı
  • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Mevzuatı kapsamında her türlü vergisel değerlendirmenin yapılması. (İş yeri kavramı, temettü, gayri maddi hak bedelleri, serbest meslek-ticari kazanç ayrımı, istisna kazançlar, mahsup vb.)
  • Transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye kapsamında her türlü vergi danışmanlığı (ilişkili işlemler, emsal fiyat vb.)
  • Vergi planlaması, yurt dışı yatırımcılar tarafından öngörülen yatırım modellerine ilişkin optimum alternatiflerin üretilmesine yönelik yapılandırma çalışmaları.
  • Yurt dışı çözüm ortakları ile ortak yürütülecek projeler kanalıyla çok uluslu şirketlerin uluslararası yatırımları ile ilgili vergi danışmanlığı.
  • Vergi teşvikleri konusunda danışmanlık.
  • Kambiyo ve Yabancı Sermaye Mevzuatı Konularında Danışmanlık (Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Mevzuat, Görünmeyen İşlemler, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu vb.)
 
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Vergi ve tam tasdik konularındaki en yeni gelişmeleri takip etmek için ücretsiz üye olun.
ARAMA
İstediğiniz konuya daha hızlı ulaşmak ister misiniz? Bulmak istediğiniz konuyu aratınız.