Dava Açma Süreleri

Dava Konusu

Dava Açılacak Mahkeme

Dava Açma Süresi

Vergi/Ceza İhbarnamesine

Vergi Mahkemesine

Tebliğden İtibaren 30 Gün İçinde

İtirazi Kayıtla Verilen Beyannameye Ait Tahakkuk Fişine

Vergi Mahkemesine

Tahakkuk Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde

Ödeme Emrine

Vergi Mahkemesine

Tebliğden İtibaren 7 Gün İçinde

Haciz Varakasına

Vergi Mahkemesine

Haciz Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde

İhtiyati Tahakkuka

Vergi Mahkemesine

İhtiyati Tahakkukun Bildirim Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde

İhtiyati Hacze

Vergi Mahkemesine

Haciz Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde

Temyiz Davası Açma

Danıştay'a

Kararın Tebliğinden İtibaren 30 Gün

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Vergi ve tam tasdik konularındaki en yeni gelişmeleri takip etmek için ücretsiz üye olun.
ARAMA
İstediğiniz konuya daha hızlı ulaşmak ister misiniz? Bulmak istediğiniz konuyu aratınız.