Uluslararası Vergi Danışmanlığı

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Mevzuatı kapsamında her türlü vergisel değerlendirmenin yapılması. (İş yeri kavramı, temettü, gayri maddi hak bedelleri, serbest meslek-ticari kazanç ayrımı, istisna kazançlar, mahsup vb.)

Transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye kapsamında her türlü vergi danışmanlığı (ilişkili işlemler, emsal fiyat vb.)
Vergi planlaması, yurt dışı yatırımcılar tarafından öngörülen yatırım modellerine ilişkin optimum alternatiflerin üretilmesine yönelik yapılandırma çalışmaları.
Yurt dışı çözüm ortakları ile ortak yürütülecek projeler kanalıyla çok uluslu şirketlerin uluslararası yatırımları ile ilgili vergi danışmanlığı.
Vergi teşvikleri konusunda danışmanlık.
Kambiyo ve Yabancı Sermaye Mevzuatı Konularında Danışmanlık (Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Mevzuat, Görünmeyen İşlemler, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu vb.)
 
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Vergi ve tam tasdik konularındaki en yeni gelişmeleri takip etmek için ücretsiz üye olun.
ARAMA
İstediğiniz konuya daha hızlı ulaşmak ister misiniz? Bulmak istediğiniz konuyu aratınız.