Veraset ve İntikal Vergisi

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı (%)

İlk 290.000 TL için

                       1

                          10

Sonra gelen 700.000 TL için

                       3

                          15

Sonra gelen 1.500.000 TL için

                       5

                          20

Sonra gelen 2.700.000 TL için

                       7

                          25

Matrahın 5.190.000 TL'yi aşan bölümü için

                      10

                          30

 

1/1/2019 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL,
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
Vergi ve tam tasdik konularındaki en yeni gelişmeleri takip etmek için ücretsiz üye olun.
ARAMA
İstediğiniz konuya daha hızlı ulaşmak ister misiniz? Bulmak istediğiniz konuyu aratınız.